เปิดด้วย  Acrobat Reader
รวมคำสั่งโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ปี 2552
ที่ 1/52
ที่ 2/52
ที่ 3/52  แต่งตั้งคระกรรมการช่วยงานประจำปีวัดหอมเกร็ด
ที่ 4/52  แต่งตั้งคณะครู ช่วยงานประจำปีวัดหอมเกร็ด
ที่ 5/52  แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียน ลง 21 มค 51
ที่ 6/52  คำสั่งเวรกลางคืน
ที่ 7/52  คำสั่งเวรกลางวัน
ที่ 8/52  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการเด็กไทยทำได้ และกิจกรรม อย.น้อย
ที่ 9/52  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ o-net  ป.6
ที่ 10/52 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประเมินผลสัมฤทธิ์
ที่ 11/52  แต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ที่ 12/52  แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการในงานมอบทุนการศึกษาชมรมคลังสมอง
ที่ 13/52  แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการ หอมเกร็ดนิทัศน์
ที่ 14/52  
ที่ 15/52  แต่งตั้งคณะเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(กลางคืน)
ที่ 16/52  แต่งตั้งคณะเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(กลางวัน)