รหัส 4963104274
เกษร  อุบล  (แป๋ว)
เกิด  26 ก.พ. 2506
สถานที่ทำงาน สพท.นครปฐม เขต 2
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : gub2004@yahoo.com
Mobile : 081-2512202
ที่อยู่ 1 หมู่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหัส 4963104276
เจริญศรี  จำปี  (เอ)
เกิด  21 มี.ค.. 2515
สถานที่ทำงาน สพท.นครปฐม เขต 2
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
Email : minmoma1@yahoo.co.th
Mobile : 084-9720552
ที่อยู่ 109/1 หมู่ 3 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

รหัส 4963104277
ประทุมรัตน์  สร้อยพลอย (ป๋อง)
เกิด  
สถานที่ทำงาน สพท.นครปฐม เขต 2
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :
Mobile : 081-4918938
ที่อยู่

รหัส 4963104278
นวลลออ  ไทยนิยม (คนเล็ก)
เกิด  13 พ.ย... 2504
สถานที่ทำงาน สพท.นครปฐม เขต 2
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
Email : nunual@gmail.com
Mobile : 081-14800419
ที่อยู่ 14 หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รหัส 4963104279
อุบล  กองค้า  (ก้อย)
เกิด  7 ก.ย. 2518
สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
Email :
Mobile : 089-7437981
ที่อยู่ 443/14 หมู่ 3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รหัส 4963104280
อังสนา  สารจันทร์  (ออม)
เกิด  6 ส.ค. 2523
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดนางสาว
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
Email : aomsin_66@hotmail.com
Mobile : 089-0100353
ที่อยู่ 29/5 หมู่ 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รหัส 4963104281
วันทนีย์  ฆารโสภณ  (อ๋อย)
เกิด  30 มี.ค.. 2514
สถานที่ทำงาน สพท.นครปฐม เขต 2
ตำแหน่ง  บุคลากร
Email : wantanee14@hotmail.com
Mobile : 086-0709774
ที่อยู่ 8/28 หมู่ 5 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

รหัส 4963104282
เกศณัชชา  ใจเย็น  (เกศ)
เกิด  7 ก.พ. 2501
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดโคกเขมา
ตำแหน่ง  ครู
Email : mayuchinjo.hotmail.com
Mobile : 086-1694476
ที่อยู่ 53/4 หมู่ 4 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหัส 4963104283
ฌาณนลี  สัมพันธ์อภัย  (เดียร์)
เกิด  4  ก.ค.  2522
สถานที่ทำงาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
Email :
Mobile : 081-1811885
ที่อยู่ 359/577 หมู่บ้านมหามงคล 2 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รหัส  4963104284
ชาคริต  ธงชัย (โฟล์ค)
เกิด  25 ต.ค. 2524
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
Email : folksuper@gmail.com
Mobile : 087-4013840
ที่อยู่ บ้านพักครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาว

รหัส  4963104285
จุรีรัตน์  สาลีรัมย์  (เล็ก)
เกิด  8  ส.ค. 2498
สถานที่ทำงาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
Email : jureerat-pt@hotmail.com
Mobile : 081-2675457
ที่อยู่ 91/7 หมู่ 1 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหัส  4963104286
เจียมใจ  ลับเลิศลบ  (พิมพ์)
เกิด  31 ก.ค. 2511
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
ตำแหน่ง  ครู
Email : jiemjai7@gmail.com
Mobile : 084-8014375
ที่อยู่ 81 หมู่ 1 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหัส  4963104287
เนตรทราย  บัลลังก์ปัทมา  (ทราย)
เกิด  1  มิ.ย. 2512
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ตำแหน่ง  ครู
Email : nedsai,th@gmail.com
Mobile : 089-7438879
ที่อยู่ 36 หมู่ 1 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหัส  4963104288
ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา  (ต๋อง)
เกิด  15  ม.ค.  2513
สถานที่ทำงาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ตำแหน่ง  ครู
Email : thana-one@gmail.com
Mobile : 089-7595194
ที่อยู่ 36/1 หมู่ 1 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหัส  4963104289
ทัศนีย์  ลี้ไวโรจน์  (นีย์)
เกิด  4  ก.พ. 2504
สถานที่ทำงาน Scholar Tutor
ตำแหน่  ผู้จัดการ
Email : leewairoj.mom@gmail.com
Mobile : 081-3417117
ที่อยู่ 197/28 หมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี้  บางแค กทม.

รหัส  4963104291
อดิเทพ  เหล่าทองสาร  (วิหค)
เกิด  14 มิ.ย. 2505
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : adithep@hotmail.com
Mobile : 089-5486499
ที่อยู่ 28/4 หมู่ 3 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

รหัส  4963104292
สมบูรณ์  วิริยะ 
เกิด  16 มิ.ย. 2508
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : kru_somboon@hotmail.com
Mobile : 081-5813309
ที่อยู่ 16 หมู่ 2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

รหัส 4963104282
นงนุช  เสมลับ  (นุช)
เกิด  27  พ.ค.  2514
สถานที่ทำงาน สพท.นครปฐม เขต 2
ตำแหน่ง  เจ้าพนักการเงินและบัญชี
Email : nongnuch_71@hotmail.com
Mobile : 081-675998
ที่อยู่ 17 หมู่ 8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม